Hoppa till sidans innehåll

E-fakturering som uppfyller kraven

Säkerställ att ni följer e-fakturalagen, tillsammans med EU:s e-faktureringsdirektiv, EN 16931, nationella regler, Peppol, GDPR och mer.

Regelefterlevnad

Mer än EN-kompatibel e-fakturering

Rättslig efterlevnad av e-fakturering är relevant för alla länder, men det finns alltid variationer i de nationella reglerna. För leverantörer innebär detta att man säkerställer att man följer reglerna i de länder dit man säljer till, medan köpare tillämpar efterlevnaden i sitt eget land.

Satsa på e-fakturering som uppfyller kraven

Processefterlevnad

Uppfyll kraven både internt och externt

Även om vi kan erbjuda anpassad B2B-integration, uppmuntrar vi istället användning av elektroniska meddelandestandarder och format samt öppen nätverksinteroperabilitet. Med en kombination av dessa är våra experter säkra på att de kan hitta en inställning som passar era specifika behov.

Gå till interoperabilitet

Krav uppfyllda

Vi ser till att ni följer regelverket

För att kunna utbyta e-fakturor som uppfyller kraven behöver ni både en nätverksoperatör och en sändande och mottagande tjänst som stödjer de överensstämmande formaten, passar er process och ger er en översikt över era transaktioner.

Att få både operatören och tjänsteleverantören i en och samma lösning, som dessutom har årtionden av erfarenhet, garanterar er trygghet.

Fördelar med EN-kompatibel e-fakturering

Mindre manuellt arbete

Strukturerad data möjliggör effektivitet, bättre data, 3-vägs matchning och automatisering.

Klarhet mellan parterna

När fakturans innehåll är tydligt för inköparen, säljaren och myndigheterna, blir det också färre fel att korrigera i efterhand.

Strukturerad arkivering av alla transaktioner

Efterlevnad skapar en strukturerad ordning för kontinuerlig arkivering av allt som har skickats och tagits emot.

EN-kompatibel e-fakturering

EU-direktivet om elektronisk fakturering

Det europeiska direktivet om elektronisk fakturering (EN 2014/55 / EU) påbjuder alla organisationer inom EU:s medlemsstater från den offentliga till den privata sektorn, och företag i nästan alla storlekar, att överväga EU:s e-faktureringslagstiftning när de skickar och tar emot fakturor.

En knuff för e-faktureringen

EU:s e-faktureringsdirektiv innebär inte bara att stödja efterlevande e-fakturering. Det främjar också ökad användning av e-fakturering, vilket ökar övergången till att minska komplexiteten och den rättsliga osäkerheten vid användning av e-fakturor över hela EU.

EU-faktureringsregler

Utöver direktivet definierar den europeiska standarden för e-fakturering, EN16931 från 2017, den semantiska datamodellen för kärnelementen i en elektronisk faktura. Förordningen är riktad till offentliga och privata företag som faktureringsavsändare och mottagare, men den har påverkat och fortsätter att påverka ekonomin i allmänhet.

EN-kompatibel e-fakturering

För att vara legitima måste fakturor inom EU nu innehålla obligatorisk data som definierats i e-faktureringsstandarden. Varje medlemsstat har dock haft möjlighet att implementera förordningen för att möta den nationella lagstiftningen.

Håll er uppdaterade

Vi uppmuntrar alla att hålla sig uppdaterade med de senaste formaten. De är anpassade till samma semantiska datamodell som används av andra, både nationellt och internationellt.

Problemfria dataflöden

Strukturerad data i standardformatet möjliggör att ni kan skicka och ta emot fakturor på ett smidigt sätt med mer klarhet och färre fel, dessutom förbättras er möjlighet att övergå till fakturaautomatisering. Allt detta leder till kostnadsbesparingar, vilket ger er en stor avkastning på er investering – men framför allt ger det en känsla av trygghet.

Hur är Peppol relaterat till EN16931?

Peppol är i sig inte en del av standarden EN16931. Men det är en möjlig interoperabel infrastruktur för att uppfylla regelverket. Peppol BIS 3-formatet är EN-kompatibelt med UBL-fakturor.

Nationella skillnader

Peppol ger en strukturerad metod för att hantera olika nationella regler i en infrastruktur. Det finns nationella skillnader i hur Peppol används för EN-kompatibel e-fakturering. Danmark, Österrike, Kroatien och Finland använder Peppol parallellt med sina nationella mallar. Å andra sidan använder Sverige, Norge, Polen, Nederländerna, Cypern och Tyskland det som huvudinfrastruktur.

EU-direktivet om elektronisk fakturering

Det europeiska direktivet om elektronisk fakturering (EN 2014/55 / EU) påbjuder alla organisationer inom EU:s medlemsstater från den offentliga till den privata sektorn, och företag i nästan alla storlekar, att överväga EU:s e-faktureringslagstiftning när de skickar och tar emot fakturor.

En knuff för e-faktureringen

EU:s e-faktureringsdirektiv innebär inte bara att stödja efterlevande e-fakturering. Det främjar också ökad användning av e-fakturering, vilket ökar övergången till att minska komplexiteten och den rättsliga osäkerheten vid användning av e-fakturor över hela EU.

EU-faktureringsregler

Utöver direktivet definierar den europeiska standarden för e-fakturering, EN16931 från 2017, den semantiska datamodellen för kärnelementen i en elektronisk faktura. Förordningen är riktad till offentliga och privata företag som faktureringsavsändare och mottagare, men den har påverkat och fortsätter att påverka ekonomin i allmänhet.

EN-kompatibel e-fakturering

För att vara legitima måste fakturor inom EU nu innehålla obligatorisk data som definierats i e-faktureringsstandarden. Varje medlemsstat har dock haft möjlighet att implementera förordningen för att möta den nationella lagstiftningen.

Håll er uppdaterade

Vi uppmuntrar alla att hålla sig uppdaterade med de senaste formaten. De är anpassade till samma semantiska datamodell som används av andra, både nationellt och internationellt.

Problemfria dataflöden

Strukturerad data i standardformatet möjliggör att ni kan skicka och ta emot fakturor på ett smidigt sätt med mer klarhet och färre fel, dessutom förbättras er möjlighet att övergå till fakturaautomatisering. Allt detta leder till kostnadsbesparingar, vilket ger er en stor avkastning på er investering – men framför allt ger det en känsla av trygghet.

Hur är Peppol relaterat till EN16931?

Peppol är i sig inte en del av standarden EN16931. Men det är en möjlig interoperabel infrastruktur för att uppfylla regelverket. Peppol BIS 3-formatet är EN-kompatibelt med UBL-fakturor.

Nationella skillnader

Peppol ger en strukturerad metod för att hantera olika nationella regler i en infrastruktur. Det finns nationella skillnader i hur Peppol används för EN-kompatibel e-fakturering. Danmark, Österrike, Kroatien och Finland använder Peppol parallellt med sina nationella mallar. Å andra sidan använder Sverige, Norge, Polen, Nederländerna, Cypern och Tyskland det som huvudinfrastruktur.

Låter det komplicerat?

Oroa er inte. En tjänst för att skicka och ta emot e-fakturor som uppfyller samtliga krav kommer ta hand om allt åt er.

Regelverket kring e-fakturering i Norden

Hur EN-kompatibel e-fakturering uppfylls varierar från land till land. Dock krävs vanligtvis strukturerade dataelement i alla format för att möjliggöra en sömlös omvandling av kompatibla fakturor mellan olika format. Till exempel krävs fakturanummer och datum enligt standarden för momsrapportering.

E-fakturering i Finland

Företag i Finland har rätt att begära e-fakturor. De nationella formaten är TEappsXML 3.0 och Finvoice 3.0.

Ladda ner faktablanketten

E-fakturering i Sverige

Det nationella e-fakturaformatet, Svefaktura, förväntas snart upphöra. Det ersätts av Peppol Billing BIS 3, både bland offentliga myndigheter och privata företag.

Upptäck Peppol

E-fakturering i Norge

Det nationella e-faktureringsformatet, EHF 3.0, matchar redan Peppol Billing BIS 3, och trenden visar en bred Peppol-acceptans.

Upptäck Peppol

Det finns nationell variation i e-faktureringsregler när det gäller innehåll (vilka fakturaelement som är obligatoriska), integritet och autenticitet (t.ex. digital signatur, EDI och företagskontroll), och särskilda arkivregler (hur länge man ska arkivera, hur man säkerställer autenticitet, vem som har åtkomst osv.). Dessa nationella krav måste uppfyllas av er tjänsteleverantör i det land som ni säljer till eller köper från.

OpusCapita Business Network levereras med en speciellt utvecklad teknik och vårt team med årtionden av erfarenhet finns till för att säkerställa efterlevnad både nationellt och internationellt, särskilt inom norra Europa.

Läs mer om e-fakturering som uppfyller kraven