Hopp til innhold

EN-kompatibel
e-fakturering

Sørg for at din e-fakturering er kompatibel med EUs e-faktureringsdirektiv og EN 16931, samt Peppol, nasjonale regler, GDPR og mer.

Compliant e-invoicing and e-ordering

Juridisk samsvar

Utover EN-kompatibel e-fakturering

Selv om e-fakturering i utgangspunktet er i samsvar med lover og regler for relevante land, er det alltid variasjon i de nasjonale reglene. For leverandører betyr det å sikre at du overholder regelverket i landene du selger til, mens kjøpere overholder reglene i sitt land.

Sats på compliance

Prosesser

Oppfyll partnerkrav og interne krav

Selv om vi kan tilby tilpasset B2B-integrasjon, oppfordrer vi heller til å bruke elektroniske meldingsstandarder og -formater, og det åpne nettverkets interoperabilitet. Med en kombinasjon av disse vil ekspertene våre garantert finne et oppsett som passer dine spesifikke behov.

Gå til interoperabilitet

Reglene for e-fakturering blir oppfylt

Vi sørger for at du overholder kravene

For å utveksle EN-kompatible e-fakturaer trenger du både en nettverksoperatør og en sende- og mottakstjeneste som støtter disse formatene, passer til prosessen din og gir åpenhet.

Det å få både operatør og tjenesteleverandør i ett – med flere tiårs erfaring – sikrer din trygghet.

Dra nytte av EN-kompatibel e-fakturering

Mindre papir, PDF-er & manuelt arbeid

Strukturerte data gir mulighet for effektivitet, databerikelse, 3-veis kryss-sjekking samt automatisering.

Forståelse mellom partene

Når fakturainnholdet er forståelig for kjøper, selger og myndighetene, er det også færre feil å fikse i etterkant.

Strukturert arkivering av alle transaksjoner

Compliance skaper en strukturert måte for kontinuerlig arkivering av alt som er sendt og mottatt.

EN-kompatibel e-fakturering

EUs e-fakturadirektiv

Det europeiske direktivet om elektronisk fakturering (EN 2014/55/EU) gir alle organisasjoner i EUs medlemsland, fra offentlig til privat sektor – og selskaper av nesten alle størrelser, mandat til å ta hensyn til EUs e-fakturalovgivning ved sending og mottak av fakturaer.

Boost for e-fakturering

EUs e-faktureringsdirektiv gir ikke bare mandat til å støtte EN-kompatibel e-fakturering. Det fremmer også bruken av e-faktura, og øker skiftet for å redusere kompleksitet og juridisk usikkerhet ved bruk av e-fakturaer i hele EU.

EUs fakturaregler

I tillegg til direktivet definerer den europeiske standarden for e-fakturering, EN16931 fra 2017, den semantiske datamodellen for kjerneelementene i en elektronisk faktura. Forskriften er rettet mot offentlige og private virksomheter som fakturaavsendere og -mottakere, men den påvirker også økonomien generelt.

EN-kompatibel e-fakturering

For å følge regelverket må fakturaer i EU nå inneholde de obligatoriske dataene som er definert i e-faktureringsstandarden, men hver medlemsstat har muligheten til å implementere reglene slik at de oppfyller det nasjonale regelverket.

Fakturainnhold som følger regelverket

Vi anbefaler å følge de nyeste formatene. De er rettet inn mot samme semantiske datamodell som brukes av andre, både nasjonalt og internasjonalt.

Sømløs dataflyt

Strukturerte data i standardformat lar deg sende og motta fakturaer, med mer forståelse og færre feil, og grunnlaget for å automatisere faktureringen blir bedre. Alt dette fører til kostnadsbesparelser, slik at dette blir mer lønnsomt, og ikke minst, gir færre bekymringer.

Hvordan er Peppol i forhold EN16931?

Peppol er i seg selv ikke en del av EN16931-standarden, men det er én mulig interoperativ infrastuktur for å følge lovgivningen. Formatet Peppol BIS 3 er EN-kompatibelt med UBL-fakturaer.

Nasjonale variasjoner

Peppol gir en strukturert måte å opprettholde ulike lands standarder i én infrastruktur. Det er nasjonale forskjeller i hvordan Peppol brukes til EN-kompatibel e-fakturering. Danmark, Østerrike, Kroatia og Finland bruker Peppol parallelt med sine nasjonale systemer. Land som Sverige, Norge, Polen, Nederland, Kypros og Tyskland bruker det derimot som sin hovedinfrastruktur.

EUs e-fakturadirektiv

Det europeiske direktivet om elektronisk fakturering (EN 2014/55/EU) gir alle organisasjoner i EUs medlemsland, fra offentlig til privat sektor – og selskaper av nesten alle størrelser, mandat til å ta hensyn til EUs e-fakturalovgivning ved sending og mottak av fakturaer.

Boost for e-fakturering

EUs e-faktureringsdirektiv gir ikke bare mandat til å støtte EN-kompatibel e-fakturering. Det fremmer også bruken av e-faktura, og øker skiftet for å redusere kompleksitet og juridisk usikkerhet ved bruk av e-fakturaer i hele EU.

EUs fakturaregler

I tillegg til direktivet definerer den europeiske standarden for e-fakturering, EN16931 fra 2017, den semantiske datamodellen for kjerneelementene i en elektronisk faktura. Forskriften er rettet mot offentlige og private virksomheter som fakturaavsendere og -mottakere, men den påvirker også økonomien generelt.

EN-kompatibel e-fakturering

For å følge regelverket må fakturaer i EU nå inneholde de obligatoriske dataene som er definert i e-faktureringsstandarden, men hver medlemsstat har muligheten til å implementere reglene slik at de oppfyller det nasjonale regelverket.

Fakturainnhold som følger regelverket

Vi anbefaler å følge de nyeste formatene. De er rettet inn mot samme semantiske datamodell som brukes av andre, både nasjonalt og internasjonalt.

Sømløs dataflyt

Strukturerte data i standardformat lar deg sende og motta fakturaer, med mer forståelse og færre feil, og grunnlaget for å automatisere faktureringen blir bedre. Alt dette fører til kostnadsbesparelser, slik at dette blir mer lønnsomt, og ikke minst, gir færre bekymringer.

Hvordan er Peppol i forhold EN16931?

Peppol er i seg selv ikke en del av EN16931-standarden, men det er én mulig interoperativ infrastuktur for å følge lovgivningen. Formatet Peppol BIS 3 er EN-kompatibelt med UBL-fakturaer.

Nasjonale variasjoner

Peppol gir en strukturert måte å opprettholde ulike lands standarder i én infrastruktur. Det er nasjonale forskjeller i hvordan Peppol brukes til EN-kompatibel e-fakturering. Danmark, Østerrike, Kroatia og Finland bruker Peppol parallelt med sine nasjonale systemer. Land som Sverige, Norge, Polen, Nederland, Kypros og Tyskland bruker det derimot som sin hovedinfrastruktur.

Høres det komplisert ut?

Ikke bekymre deg. EN-kompatibel e-fakturering for sending og mottak av e-faktura vil håndtere alt for deg.

Regelverket for e-faktura i Norden

Hvordan EN-kompatibel e-fakturering oppfylles, varierer fra land til land. Felles, obligatoriske, strukturerte dataelementer i alle formater gjør det imidlertid mulig med sømløs konvertering av samsvarende fakturaer. For eksempel er fakturanummer og dato nødvendig med tanke på mva-rapportering ifølge standarden.

E-fakturering i Finland

Selskaper i Finland har rett til å motta fakturaer i samsvarende elektronisk format på forespørsel, og e-fakturering er obligatorisk hos myndighetene. De nasjonale formatene er TEappsXML 3.0 og Finvoice 3.0.

Last ned faktaark

E-fakturering i Sverige

Det tidligere nasjonale e-fakturaformatet, Svefaktura 2.0, forventes å utløpe snart. Det erstattes av Peppol Billing BIS 3, både hos offentlige myndigheter og private selskaper.

Sjekk ut Peppol

E-fakturering i Norge

Det tidligere nasjonale e-fakturaformatet, EHF, erstattes av Peppol. EHF 3.0-formatet samsvarer allerede med Peppol Billing BIS 3, og trenden går sterkt i retning av økt bruk av Peppol.

Sjekk ut Peppol

Det er nasjonale variasjoner i regelverket for e-fakturering når det gjelder innhold (hvilke fakturaelementer som er obligatoriske), integritet og ekthet (f.eks. digital signatur, EDI og virksomhetskontroll), og spesielt når det gjelder arkivering (hvor lenge skal det arkiveres, hvordan sikre ektheten, hvem som har tilgang, osv.). Disse nasjonale kravene må oppfylles av tjenesteleverandøren i landet du selger eller kjøper i.

OpusCapita Business Network leveres med spesialutviklet teknologi og vårt team har flere tiår med erfaring for å sikre etterlevelse både nasjonalt og internasjonalt, særlig innenfor Nord-Europa.

Relatert til EN-kompatibel e-fakturering