Hopp til innhold

Peppol-nettverk

Peppol-nettverket og -standarden gjør at du kan koble deg til handelspartnerne dine internasjonalt via Peppols aksesspunkter som OpusCapita.

Hva er Peppol?

Peppol (Pan-European Public Procurement Online) er en digital infrastruktur som er medfinansiert av EU-kommisjonen og 18 offentlige etater. Målet er å forenkle og standardisere B2G- og B2B-utvekslingen av e-fakturaer, e-ordrer og andre dokumenter i forsyningskjeden.

Peppol streber etter å standardisere på tre nivåer: ruting, spesifiserte dokumenter og nettverk.

«Peppol har en stor fordel:
Det er en standardisert meldingstype og kan gjenbrukes, noe som gjør den effektiv og rask å sette opp.»

Alina Nilander, Development Manager, Peab

Det grunnleggende i EESPA og Peppol-nettverk forklares av Ahti Allikas, vår e-faktureringsekspert og medlem av EESPA, Peppol m.m.

Peppol-nettverket

Peppol kobler deg enkelt til andre handelspartnere som også bruker Peppol, og eliminerer behovet for å sette opp direkte forbindelser.

I tillegg til kostnadsbesparelser og bedre nøyaktighet ved å bytte fra papir til elektroniske formater, er Peppol BIS Billing-formatet blitt standarden i mange land. Selv om Peppol krever compliance, forenkler det også utveksling av elektroniske dokumenter internasjonalt.

Hvordan Peppol-nettverket fungerer

OpusCapita er et sertifisert Peppol-aksesspunkt

Sending

Avsender sender et elektronisk dokument (en e-faktura, e-ordre osv.) via sitt aksesspunkt.

Identifikasjon

Aksesspunktet validerer vanligvis dokumentet og identifiserer mottakerens aksesspunkt.

Levering

Avsenderens aksesspunkt leverer dokumentet til mottakerens aksesspunkt via det åpne nettverket.

Mottak

Mottakerens aksesspunkt leverer dokumentet til mottakeren.

Med våre Business Network-løsninger kan du bruke OpusCapita Access Point som ett interoperabilitet-alternativ til å utveksle dokumenter med dine handelspartnere som bruker andre aksesspunkt.

Peppol-identifikatorer

Avsendere og mottakere i Peppol identifiseres ved hjelp av ISO6523-identifikatorer. Avhengig av land er de organisasjons-ID, MVA-ID, offentlig sektor-ID osv.

For å sende elektroniske dokumenter via Peppol må mottakerens identifikator finnes i rutingen av dokumentet. På samme måte må, for å motta dokumenter, din identifikator finnes i rutingen. OpusCapita Routing Service håndterer dette automatisk for deg

Peppol-dokumenter

OpusCapita støtter alle meldingstyper i forsyningskjeden, også i Peppol:

Peppol BIS Billing 3.0
Peppol BIS Ordering 3.2
Peppol BIS Catalogue with or without Response 3.1
Peppol BIS Despatch Advice 3.1
Peppol BIS Message Level Response 3.0

Benytt deg av Peppol

Alle våre Business Network-løsninger tilbyr Peppol e-fakturering og meldinger som et standard alternativ for interoperabilitet.

Mer om Peppol