Hopp til innhold

Automatisert leverandørreskontro

Erstatt manuell fakturahåndtering med AI-støttet, automatisert leverandørreskontro for lavere transaksjonskostnader og tidsbesparelser.

OpusCapita Invoice Automation

Automatisert fakturahåndtering

Ikke mer manuelt arbeid – vår plattform for skalerbar, moderne fakturahåndtering mottar fakturaene dine, sammenligner dem med kontrakter og innkjøpsordre, og håndterer arbeidsflyten for fakturagodkjenning.

95 % av dine mottatte fakturaer kan behandles automatisk

Det typiske nivået for automatisert fakturahåndtering er i dag mellom 10 og 20 %. Ved kun å legge til OpusCapitas automatisert leverandørreskontro kan du heve dette nivået til 85 %. Ved å integrere en AI-løsning kan du heve nivået ytterligere til 95 % eller mer, samtidig som du reduserer manuelt arbeid og forbedrer nøyaktigheten.

Vår neste generasjon automatisk fakturabehandling

Kraftig og moderne teknologi

HTML5-basert SaaS-løsning garanterer tilgjengelighet, skalerbarhet og stabil integrasjon med ERP, AI, etc.

Allsidig, touch-fri automatisering

Automatisert leverandørreskontro gir mindre manuelt arbeid med en rekke muligheter for å sjekke samsvar mot PO, kontrakter, samt automatiske posteringer.

Dynamisk og visuell arbeidsflyt

En visuell arbeidsflyt for godkjenning – bedre enn noensinne! Klare prosesser for høy automatisering og compliance.

Forbedre innholdet på fakturaene dine

Bruk hvilken som helst del av opplysningene på fakturaene dine for godkjenning, postering og fakturasamsvar både på overskrift- og linjenivå.

Neste nivå av automatisert leverandørreskontro

Automatisert leverandørreskontro gir færre feil

Mottak av faktura

Få alle dine fakturaer – e-fakturaer, PDF-er og på papir – inn i samme arbeidsflyt.

Høye fakturavolum

Stol på vår skalerbare og svært sofistikerte SaaS-løsning, som er optimalisert for store volumer.

3-veis samsvar

Krysssjekk automatisk at fakturaen og andre kjøpsdokumenter stemmer overens.

Automatisk postering

Bruk både overskrift- og linjeinformasjon for å angi dine standardposteringer.

Visuell styring av arbeidsflyt

Definer stegene i arbeidsflyten på en tydelig måte, og se endringer umiddelbart.

Allsidige alternativer

Bruk hvilken som helst del av informasjonen på fakturaene til automatisering, basert på dine ønsker.

Bruk basert på ulike roller

La de som godkjenner, regnskapsførere og finansdirektører få veiledning basert på hver enkelts rolle.

Kunstig intelligens

Sjekk samsvar også på fakturaer uten PO-nummer – uten manuelt arbeid – med AI-integrasjon.

Reduser manuelt arbeid – og øk nøyaktigheten. Automatiser alle manuelle rutiner i fakturahåndteringen.

Automatisert leverandørreskontro i aksjon

En plattform for fakturahåndtering som AP-teamet vil elske

Se endringer umiddelbart

Jobb med en visuell godkjenningsflyt – bedre enn noensinne! Definer oppdateringen av leverandørreskontroen ved hjelp av dynamisk visualisering der du ser effekten av endringene direkte i arbeidsflyten.

Visuell fakturaflyt bidrar også til å definere klare, standardiserte, interne prosesser, og å sikre en høy grad av automatisering samt samsvar med både interne retningslinjer og ekstern lovgivning.

Se funksjonene på engelsk eller bestill en demo for å diskutere dine behov!

Utnytt dataene på fakturaene dine

Alle data kan brukes til forbedringer. Hvis fakturaene f.eks. kommer med kontraktsnummer i et uriktig felt, kan automatiseringen flytte det til riktig felt.

Automatiser manuelle rutiner

Automatisering kan baseres på dine definisjoner for arbeidsflyt, oppsett på overskrift- eller linjenivå, eller for utsendelser. Du kan bruke alle forretningsregler du trenger, f.eks. sette opp hvilke data som trengs for hvilket kostnadssenter eller definere hvem som kan godkjenne store regninger.

Se funksjonene på engelsk eller bestill en demo for å diskutere dine behov!

Sammenligning av faktura

3-veis kryss-sjekking kan gjøres på linjenivå for å sammenligne fakturaen med innkjøpsordren eller et annet dokument i henhold til kriteriene du setter. Posteringer kan også fylles ut automatisk på bakgrunn av sammenlignbare data.

Sammenligning av kontrakt

Gjentatte fakturaer kan enkelt håndteres med sammenligning av kontrakt. Kontrakter kan importeres til systemet og godkjennes omtrent som fakturaer. Fakturaer kan deretter behandles automatisk når kontraktsnummer, leverandør, maksimalt beløp og andre innstilte kriterier stemmer overens.

Se funksjonene på engelsk eller bestill en demo for å diskutere dine behov!

Se endringer umiddelbart

Jobb med en visuell godkjenningsflyt – bedre enn noensinne! Definer oppdateringen av leverandørreskontroen ved hjelp av dynamisk visualisering der du ser effekten av endringene direkte i arbeidsflyten.

Visuell fakturaflyt bidrar også til å definere klare, standardiserte, interne prosesser, og å sikre en høy grad av automatisering samt samsvar med både interne retningslinjer og ekstern lovgivning.

Se funksjonene på engelsk eller bestill en demo for å diskutere dine behov!

Utnytt dataene på fakturaene dine

Alle data kan brukes til forbedringer. Hvis fakturaene f.eks. kommer med kontraktsnummer i et uriktig felt, kan automatiseringen flytte det til riktig felt.

Automatiser manuelle rutiner

Automatisering kan baseres på dine definisjoner for arbeidsflyt, oppsett på overskrift- eller linjenivå, eller for utsendelser. Du kan bruke alle forretningsregler du trenger, f.eks. sette opp hvilke data som trengs for hvilket kostnadssenter eller definere hvem som kan godkjenne store regninger.

Se funksjonene på engelsk eller bestill en demo for å diskutere dine behov!

Sammenligning av faktura

3-veis kryss-sjekking kan gjøres på linjenivå for å sammenligne fakturaen med innkjøpsordren eller et annet dokument i henhold til kriteriene du setter. Posteringer kan også fylles ut automatisk på bakgrunn av sammenlignbare data.

Sammenligning av kontrakt

Gjentatte fakturaer kan enkelt håndteres med sammenligning av kontrakt. Kontrakter kan importeres til systemet og godkjennes omtrent som fakturaer. Fakturaer kan deretter behandles automatisk når kontraktsnummer, leverandør, maksimalt beløp og andre innstilte kriterier stemmer overens.

Se funksjonene på engelsk eller bestill en demo for å diskutere dine behov!

AI for fakturahåndtering

Touch-fri fakturaautomatisering møter kunstig intelligens

1 min video: Hvordan oppnå et høyt automatiseringsnivå i fakturahåndtering?

Automatisk sammenligning av innkjøpsordre

Alle dine mottatte fakturaer – e-faktura, PDF eller på papir – flyter automatisk inn i systemet og kobles til riktig leverandør. Så sammenlignes de med kontrakt- eller innkjøpsordre. Godkjenninger og posteringer gjøres deretter basert på bedriftens spesifikke oppsett av reskontro. Dette gjør det mulig å flytte et stort flertall av fakturaene til reskontro automatisk, uten at noen trenger å håndtere dem manuelt.

AI for fakturaer uten PO

For fakturaer som ikke er i samsvar med reglene for fakturaautomatisering, kan kunstig intelligens (AI) erstatte manuell behandling. AI bruker informasjon som leverandør, kostnadssenter eller hvem som godkjenner, med tanke på sammenligning. På toppen av det kommer AI med maskinlæring som hele tiden trener AI-algoritmen, dette igjen gjør at AI kan forutsi og fungere enda bedre neste gang du mottar en lignende faktura. Over tid vil behovet for manuell behandling reduseres betraktelig.

Høydepunkter i 5-minutters webinar: AI for å automatisere fakturering med Snowfox & OpusCapita

Interessert i automatisert leverandørreskontro?

Send din kontaktinformasjon, så inviterer vi deg til en live demo.

Mer om fakturahåndtering