Hoppa till sidans innehåll

Peppol-nätverket

Peppol-nätverket och dess standard gör det möjligt för er att ansluta till era handelspartners internationellt via en Peppol-accesspunkt såsom oss, OpusCapita. 

Vad är Peppol?

Infrastrukturen Peppol (Pan-European Public Procurement Online) finansieras gemensamt av Europeiska kommissionen och 18 statliga organ för att möjliggöra driftskompatibilitet.

Målet är att förenkla och standardisera B2G- och B2B-utbyten av e-fakturor, e-ordrar och andra dokument inom leveranskedjan.

Peppol har som mål att standardisera inom tre områden: adressering, dokumentspecifikationer och kommunikation. Syftet är att uppnå en enhetlig process.

“ Peppol har en mycket tydlig fördel: 
Det är en meddelandestandard som kan återanvändas, vilket medför en snabb och effektiv implementering.“

Alina Nilander, Development Manager, Peab

Peppol-ordrar

Peppol-ordrar är elektroniska ordrar som levereras via Peppols öppna nätverk i standardformat, antingen som Peppol BIS Order only 3.2 eller Peppol BIS Ordering 3.2.

Opuscapitas lösning har ett inbyggt stöd för Peppol-ordrar.

E-ordrar kan behandlas, levereras och tas emot mellan inköpare och leverantör på några sekunder. Ordrarna är mycket snabba, tillförlitliga och stöder hög automatisering och effektivitet.

Skicka Peppol-ordrar

När inköparen skickar en beställning omvandlas beställningsinformationen från dess ursprungliga format i ERP-eller upphandlingssystemet till ett Peppol-standardformat.

Upptäck P2P
Ta emot Peppol-ordrar

När en beställning tas emot av leverantören så omvandlas den automatiskt till det önskade formatet enligt leverantörens order- och leveranshanteringssystem. Det sker inom loppet av några sekunder.

Upptäck O2C
Utbyt alla typer av dokument

Leverantörer och inköpare kan utbyta alla typer av affärshandlingar som behövs såsom orderbekräftelser, leveransaviseringar, kvitton och fakturor via Peppol.

Övergå till 100 % digital hantering
Automatisk routing

Om mottagaren inte har möjlighet att ta emot via Peppol söker vår routingtjänst automatiskt efter en annan lämplig leveransmetod.

Upptäck vår routingtjänst
Skicka Peppol e-fakturor

När leverantören skickar en faktura omvandlas fakturadatan automatiskt från dess ursprungliga ERP-format till Peppol BIS Billing 3.0.

Skicka e-fakturor
Ta emot Peppol e-fakturor

När en inköpare tar emot fakturor valideras de automatiskt och omvandlas till det föredragna e-fakturafomatet i deras arbetsflödesssystem.

Ta emot e-fakturor
Automatisk routing

Om mottagaren inte har möjlighet att ta emot via Peppol söker vår routingtjänst automatiskt efter en annan lämplig leveransmetod.

Upptäck routing

Peppol e-fakturering

OpusCapita har inbyggt stöd för Peppol e-fakturering med hjälp av standarden Peppol BIS Billing 3.0. Att skicka fakturor elektroniskt från leverantörens ERP-system direkt till inköparens arbetsflödessystem med hjälp av standarder påskyndar AR- och AP-processerna avsevärt.

Ahti Allikas, vår expert på e-fakturering och medlem i bland annat EESPA och Peppol förklarar de grundläggande principerna bakom EESPA- och Peppol-infrastrukturerna.

Peppol-nätverket

Peppol kopplar enkelt ihop er med andra handelspartner som också använder Peppol, något som eliminerar behovet av att upprätta direkta anslutningar.

Utöver kostnadsbesparingarna och förbättrad noggrannhet som uppstår när ni övergår från papper till elektronisk fakturering, har Peppol:s BIS-faktureringsformat blivit standard i många länder. Det innebär att Peppol numera är ett efterlevnadskrav som dessutom förenklar internationellt utbyte av elektroniska dokument.

Hur Peppol-nätverket fungerar

OpusCapita är en certifierad Peppol-accesspunkt

Utskick

Anvsändaren skickar ett elektroniskt dokument (e-faktura, e-order och liknande) via sin accesspunkt.

Identifiering

Accesspunkten validerar vanligtvis dokument och identifierar mottagarens accesspunkt.

Leverans

Avsändarens accesspunkt levererar dokumentet till mottagarens accesspunkt via det öppna nätverket.

Mottagande

Mottagarens accesspunkt levererar dokumentet till mottagaren.

Med våra Business Network-lösningar kan ni använda OpusCapita accesspunkt som ett alternativ för driftskompatibilitet för att utbyta dokument med era handelspartners som använder andra accesspunkter.

Peppol-identifierare

Avsändare och mottagare i Peppol identifieras med hjälp av ISO 6523-identifierare. Beroende på vilket land det gäller identifieras de med exempelvis organisations-ID, moms-ID eller ID för den offentliga sektorn. 

För att kunna skicka elektroniska dokument via Peppol behöver mottagarens och avsändarens identifierare finnas med i dokumentets routing. Opuscapitas routingtjänst sköter det helt automatiskt åt er.

Peppol-dokument

Peppol-processerna specificeras i dokument kallade “Business Interoperability Specifications” (BIS). OpusCapita stöder alla dokumenttyper:

Peppol BIS Billing 3.0
Peppol BIS Ordering 3.2
Peppol BIS Catalogue with or without Response 3.1
Peppol BIS Despatch Advice 3.1
Peppol BIS Message Level Response 3.0

Är ni beredda på orderhantering via Peppol?

Gratis webinar den 4 oktober 2023 kl. 9 – 9:30

Läs mer om Peppol