Hoppa till sidans innehåll
Peppol invoices - Anderz Petersson and Keijo Kettunen

Sverige vs. Finland inom Peppol-fakturor

04.04.2023
Anti-Paper Business Club

Peppol-fakturor, det vill säga e-fakturor enligt Peppol BIS Billing-specifikationen, blir allt vanligare i Norden. Trots detta finns det fortfarande en stor potential att nyttja standarden fullt ut. I Sverige är Peppol-fakturor den lagstadgade standarden för affärstransaktioner mellan företag och myndigheter (B2G), medan Finland fortfarande förlitar sig på EU-anpassade nationella format. Nu riktas alltmer uppmärksamhet mot Peppol-ordrar och hur de kan användas mer effektivt. Vi passade därför på att fråga två representanter från Peppol-myndigheter i Sverige och Finland om Peppol-fakturans bakgrund, hur Peppol BIS används nu och förväntas användas i framtiden.

Vi kunde heller inte motstå att göra en jämförelse mellan de två länderna, Sverige och Finland, för att se vilket som ligger i framkant.

Detta är den första delen av en intervju med Peppols myndighetsrepresentanter, där Keijo Kettunen från Statskontoret i Finland och Anderz Petersson från Digg (Myndigheten för Digital Förvaltning) i Sverige diskuterar Peppol-fakturor. I Del 2 skiftar fokus till Peppol-ordrar.

Video: Keijo Kettunen och Anderz Petersson intervjuade av Hanna Backman från OpusCapita.

The video embed may not show correctly if you’ve denied cookies. You can also watch it in YouTube.

Generellt är e-faktureringens genomslagskraft hög i Norden, med en acceptansgrad på hela 98 % på myndighetsnivå i Finland och över 80 % i Sverige. Genomsnittet för hela den offentliga sektorn i de två länderna (såsom kommuner och regioner) ligger över 80 %. Det är en mycket positiv utveckling som inte bara gäller Peppol-fakturor utan alla strukturerade e-fakturaformat tillsammans. Något som verkligen är välkommet.

Det är dags för förändring.

Kettunen och Petersson är överens om att en hög andel e-fakturor är till fördel för hela Norden. Eftersom länderna i Norden ofta har liknande leverantörer och krav, är det viktigt att samarbeta och fortsätta be om Peppol BIS Billing. Oavsett om det gäller Finland, Sverige, Norge, Danmark eller Island är detta lika relevant.

Easy e-invoicing in all formats

Peppol, Svefaktura, Finvoice, TeApps, EHF – whatever format and connection you need.

Learn more!

Finland: Banbrytande inom e-fakturering?

Finland har länge varit en ledande nation inom e-fakturering, även innan Peppol-fakturor blev vanliga. Enligt Kettunen beror det på flera faktorer, bland annat att Finland började kräva e-fakturor i offentliga upphandlingar redan på 2000-talet. Idag är B2G e-fakturering standardpraxis i många länder över hela världen.

Med tiden började användningen av e-fakturering spridas även inom den privata sektorn i Finland. Kettunen tillägger: “Vi utvecklade en gratis programvara som små företag kan använda när de skickar e-fakturor till myndigheter.” Något som möjliggör snabbare utveckling, och Kettunen understryker att allt detta skedde frivilligt i Finland.

I dagens läge har Peppol-fakturor ännu inte kommit till Finland. Det beror på att det redan finns två etablerade, ledande faktureringsstandarder: Finvoice och TeApps, som ligger i linje med de europeiska standarderna. Inom både B2G- och B2B-sektorn fortsätter de kostnadsfria verktygen för små leverantörer vara mycket användbara för att höja e-faktureringsnivån och minska mängden pappers- och PDF-baserade fakturor.

Sverige: Från Svefaktura till Peppol-fakturor

Initiativ för e-fakturering var det som inledde resan mot Peppol-fakturor i Sverige. Petersson förklarar: “Vi hade privata initiativ för e-fakturering inom vissa sektorer redan på 1990-talet i Sverige, i EDI-format. Efter en tid började också den offentliga sektorn fundera på att använda e-fakturor vid upphandlingar.

“Vi har också en gemensam intresseorganisation i Sverige, kallad SFTI (Single Face to Industry) som spelat en viktig roll. Enligt Petersson: “Vi grundade Svefaktura 2004 genom ett samarbete med SFTI.” Svefaktura, som kan liknas vid Finvoice i Finland, började först användas inom den offentliga sektorn i Sverige och spred sig sedan till den privata sektorn. Det var ett mycket framgångsrikt initiativ som banade väg för Peppol-fakturor.

Fakta om format

Finvoice & TeApps = Finska e-fakturaformat som uppfyller de finska lagstadgade standarderna.

Svefaktura = Tidigare svenskt e-fakturaformat som nu ersätts av Peppol BIS Billing 3. Används fortfarande i stor utsträckning men är inte den lagstadgade standarden.

Peppol = En infrastruktur för driftskompabilitet, internationell standard och ett öppet nätverk. Lagstadgad B2G-standard i många länder såsom Sverige och Norge.

Peppol BIS Billing & Peppol BIS Ordering = Specifikationer för Peppol-fakturor och Peppol-ordrar. Kan också kallas för ”format”.

Peppol Access Point = Gör att ni kan ansluta er till Peppol-nätverk. Det finns flera Peppol-accesspunkter och OpusCapita är en av dem.

Idag är Svefaktura inte längre det rekommenderade formatet att använda i Sverige, eftersom Peppol-fakturor är den lagstadgade standarden för B2G-fakturering. Enligt Petersson, “När EU:s e-faktureringsdirektiv först kom, fanns det efterfrågan på ett beslut från den statliga sektorn kring vilket format som skulle användas. Jag tycker det var bra att vår offentliga sektor beslutade att använda Peppol BIS-fakturering.”

Peppol-fakturor är direkt förenliga med EU-direktivet.

En strävan efter att implementera Peppol-fakturor och ordrar i hela Norden

Även om de nordiska länderna kan vara stolta över att ha en hög e-faktureringsgrad på mellan 80 och 90 procent, så kvarstår de sista 10 till 20 procenten som fortfarande inte använder elektronisk fakturering. “Varför är det så svårt att uppnå det?” frågar sig Petersson.

En orsak som vi alla är medvetna om är att det krävs en viss ansträngning från alla inblandade parter för att anpassa sig till en ny standard. “Leverantörerna måste alltid underrättas” påminner Petersson. “Man kan inte fortsätta använda samma gamla lösning man gjort i tio år. Det är dags för en förändring.”

Man kan inte fortsätta använda samma gamla lösning man gjort i tio år.

Även om det är så att lagstiftningen har hjälpt till att öka utbredningen av den valda standarden inom den privata sektorn, vilket har setts i Sverige, är användningen av Peppol-fakturor – och även Peppol-ordrar, tyvärr fortfarande låg i Finland.

Kettunen kommenterar: “Vi har Finvoice och TeApps som de två ledande fakturastandarderna, vilka lever upp till de europeiska standarderna. Jag skulle inte tro att vi kommer övergå till Peppol-standarden på kort sikt, men på lång sikt bör vi däremot sträva efter samma standard som Sverige.

Statliga myndigheter i Finland har fattat beslut om att införa Peppol-meddelanden senast vid 2024 års slut.

Med det sagt, har arbetet med att sprida Peppol i Finland redan påbörjats, och fokus har nu skiftat från Peppol-fakturor till Peppol-ordrar. “Under vårt projekt kallat Företagets digitala ekonomi av Peppol-myndigheten har statliga myndigheter i Finland fattat beslut om att införa Peppol-meddelanden senast vid 2024 års slut”, förklarar Kettunen. Efter det kommer den offentliga sektorn i Finland kräva att även privata företag använder Peppol-baserade e-ordrar och andra upphandlingsmeddelanden inom B2G-handeln.

Under 2023 arbetar Peppol-myndigheten med att utbilda privata företag i användningen av Peppol-meddelanden. Även om det finns en bit kvar till en lagstiftning i Finland som kräver Peppol, så är vi på väg mot att använda Peppol-meddelanden, enligt Kettunen.


Kolla in Del 2 av vår intervju, där vi fokuserar på Peppol-ordrar. Dessutom fortsätter vår Anti-Paper Business Club snart med nästa avsnitt, med nya gäster och nya ämnen. Se till att inte missa dem: prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad!

Om intervjupersonerna

Anderz Petersson är e-handelsspecialist på Digg (Myndigheten för Digital Förvaltning) där han fokuserar på e-fakturering och e-handel inom den offentliga sektorn i Sverige.
Digg är en svensk myndighet som arbetar med att främja digitaliseringen inom den offentliga sektorn, och har ansvar för att utveckla digital infrastruktur samt analysera digitaliseringstrenderna i Sverige. Dessutom fungerar Digg som den svenska Peppol-myndigheten.

Keijo Kettunen arbetar som projektledare vid Statskontoret i Finland, ett organ under finansministeriet som ansvarar för statslån, kassahantering och redovisning och tillhandahåller interna företagstjänster för statsfinanser. Kettunens projekt, “Företagets digitala ekonomi”, främjar användning av e-fakturering och Peppol-baserade upphandlingsmeddelanden vilket har spelat en viktig roll i att etablera Peppol-myndigheten i landet.

Interested in Peppol?

Be in touch and let’s see together, what opportunities Peppol offers for your specific needs.