Hoppa till sidans innehåll

Fakturaautomatisering

Nästa generations fakturahantering – AI-boostad för att ersätta föråldrade metoder. Vår lösning för fakturaautomatisering höjer er automatiseringsnivå till skyhöga nivåer. 

OpusCapita Invoice Automation

The video embed may not show correctly if you’ve denied cookies. You can also watch it in YouTube.

Automatisera fakturaflödet 

Slipp manuellt arbete. Vår skalbara och moderna plattform för fakturahantering tar emot era leverantörsfakturor, hanterar arbetsflödet och automatiserar såväl fakturamatchning som kontering.

Behandla 95 % av era mottagna fakturor automatiskt

Den genomsnittliga automatiseringsnivån för fakturahantering ligger idag lägre än 20 %. Genom att använda OpusCapita Invoice Automation kan ni höja den nivån till 90 %. Genom att integrera en lösning för artificiell intelligens kan ni höja den ytterligare – ända till 95 %, eller till och med högre. Vår lösning är helt enkelt en metod för betydligt mindre manuellt arbete och förbättrad precision. 

Nästa generations sätt att processa fakturor

Kraftfull, modern teknik

Vår HTML5-baserade SaaS-lösning garanterar tillgänglighet, skalbarhet och smidig integration med ERP, AI med flera.

Mångsidig automatisering

Öka produktiviteten för leverantörsreskontra genom mindre manuellt arbete, med hjälp av inköpsordermatchning, kontraktsmatchning och regler.

Dynamiskt och visuellt arbetsflöde

Ett visuellt arbetsflöde för godkännande, som aldrig tidigare. Transparent med tydliga processer för hög automatisering och efterlevnad.

Öka kvaliteten på er fakturainformation

Använd vilken typ av data som helst på era fakturor för godkännande, kontering, förfining och matchning. Detta på såväl huvud- och radsnivå.

Case Newsec PAM Norway

Automatiserad fakturaprocess

Från PDF- och pappersfakturor till att ta emot 95 % av sina inköpsfakturor som e-fakturor med ett regelbaserat godkännandeflöde för 400 fakturagodkännare.

Fakturaautomatisering, tagen till nästa nivå

Högre produktivitet för AP-teamet och färre fel.

Fakturamottagning

Ta emot alla era fakturor – e-fakturor, PDF-filer och papper – i ett enda digitalt flöde.

Stora volymer

Lita på vår skalbara, mycket sofistikerade SaaS-lösning optimerad för stora fakturavolymer.

3-vägs matchning

Låt systemet automatiskt kontrollera att fakturan och andra inköpsdokument stämmer överens.

Automatiserad kontering

Använd information på såväl huvud- som radnivå och ställ in standardkonteringar enligt regler ni själva sätter.

Visuellt arbetsflöde

Definiera era individuella steg i arbetsflödet i en tydlig visualisering och se förändringar omedelbart.

Mångsidiga alternativ

Använd vilken typ av fakturadata som helst för automatisering baserat på vilka regler ni vill.

Rollbaserad användning

Låt leverantörsreskontra och ekonomiansvariga få vägledning i sina roller genom rollbaserade flöden.

Artificiell intelligens

Systemet kan matcha alla typer av fakturor, även de som inte är inköpsfakturor, utan manuellt arbete med hjälp av AI-integration.

Minska ert manuella arbete – förbättra noggrannheten. Automatisera alla manuella rutiner i er fakturahantering. 

Automatiserad fakturahantering i praktiken

Oändliga möjligheter till automatisering

Grundläggande

Arbetsflöde

Automatiseringar

Matchning

Kontering

Modern teknik

En äkta SaaS-lösning från Microsoft Azure med ~10 automatiska versionsuppdateringar per år.

Webbläsare och mobila enheter

Responsivt och skalbart HTML5-gränssnitt. Tillgängligt även i mobila enheter.

Fakturamottagning

Ta emot alla era fakturor (e-fakturor, PDF-filer och papper) i ett enda digitalt flöde.

LÄS MER
Fakturavisualisering

Visa fakturabilden i godkännandevyn, i nytt fönster eller som en nedladdad PDF-fil. Om en faktura inte innehåller någon bild skapar systemet en automatiskt.

LÄS MER
Rollbaserad användning

Användarvänliga flöden optimerade för godkännare, CFO, leverantörsreskontra och administratörer.

Säkerhet

TLS-krypterad webbläsaråtkomst för användare. Säker anslutning. GDPR- och annan efterlevnad garanteras.

Identifiera hinder

Arbeta transparent – se alla era fakturors status och hur många fakturor som inväntar åtgärd från en användare för att se till att medarbetare genomför sina manuella granskningar i tid.

KOLLA PÅ VIDEO
Definiera ert arbetsflöde internt

Ge tillbaka kraften till ert AP-team genom arbetsflödeshantering. Definiera ert unika arbetsflöde steg för steg med hjälp av enkla inställningsverktyg och en dynamisk visualisering.

KOLLA PÅ VIDEO
Se ändringar omedelbart

Arbeta med ett visuellt arbetsflöde för godkännande likt aldrig förr. Se effekten av era ändringar i det övergripande arbetsflödet i en tydlig, dynamisk visualisering.

KOLLA PÅ VIDEO
Standardisera era processer

Det visuella fakturaflödet hjälper er att definiera tydliga, standardiserade, interna processer. Säkerställer en hög grad av automatisering i överensstämmelse med interna riktlinjer och extern lagstiftning.

Fördefiniera regler

Definiera era regler i förväg och låt det automatiseras åt er. Automatiseringar kan baseras på era egna arbetsflödesdefinitioner, regler på header- eller orderradsnivå eller inställningarna för kontering.

SE DET I PRAKTIKEN
Uppgifter kan förfinas

All data som kommer in kan förfinas. Om fakturor till exempel kommer in med uppgifter såsom kontraktsnummer i ett felaktigt fält kan automatiseringen flytta dessa till sitt korrekta fält.

SE DET I PRAKTIKEN
Automatisera manuella rutiner

Ni kan tillämpa alla regler ni behöver såsom att fastställa vilka uppgifter som krävs för vilket kostnadsställe. Ni kan också definiera vem som kan godkänna hur höga fakturabelopp.

BOKA DEMO
Återanvändning i dotterbolag

I större företag eller butikskedjor kan ni välja att definiera ert arbetsflöde, matchning, kontering och liknande enbart en gång för att sedan ärva in det i dotterbolagen. Definiera en gång, använd överallt.

BOKA DEMO

Fakturamatchning

Gå bortom 3-vägs matchning

Utnyttja en mängd olika matchningsalternativ. Jämför fakturan på såväl header- eller orderradsnivå med inköpsordern eller annat dokument. Detta i enighet med de kriterier ni ställt in. Ni kan använda all tillgänglig data för matchning.

SE PÅ FILM
Enkelt att se felmatchningar

Ange när ni vill att felaktiga matchningar ska rapporteras som fel. Dessa kan ni sedan kan se i den guidade, manuella matchningen.

SE PÅ FILM

Kontraktsmatchning

Matcha återkommande fakturor

Länka återkommande och budgetbaserade fakturor till ett godkänt kontrakt. Ni kan till exempel länka ett hyresavtal till en fastighetsägare. Fakturor från dessa kan sedan behandlas automatiskt när kriterier såsom kontraktsnummer, leverantör och maxbelopp stämmer överens.

LÄS MER
Importera och hantera avtal

Även kontrakt kan läggas till i systemet och godkännas på precis samma sätt som fakturor.

LÄS MER
Fastställ toleranser

Ange vilka toleranser ni vill för att få fakturahanteringen helt automatiserad. Ni kan exempelvis sätta automatisering på hyreshantering med en månatlig återkommande period med en tolerans på 3 % av det överenskomna beloppet för att möjliggöra flexibilitet (såsom vid indexhöjningar).

LÄS MER
Förinställda konteringar

Låt systemet ställa in era konteringar automatiskt (inklusive moms, huvudbokskonto, kostnadsställe med mera). Konteringarna kan fyllas i automatiskt baserat på matchade uppgifter eller annan tillgänglig data.

SE DET I PRAKTIKEN
Ange beroenden

Ni kan också ange beroenden, exempelvis att ett visst kostnadsställe alltid kräver en viss specificerare innan det kan godkännas.

SE PÅ FILM

Nästa generations automatiserade attestflöde

Tredje generationens AP-automatisering är en äkta SaaS-lösning som ger kraft tillbaka till ert AP-team. Integrera smidigt med ERP, AI med flera.

AP automation has changed because of next-gen

AI för fakturaautomatisering

Automatisering av fakturor möter artificiell intelligens.

Hur uppnår man en hög automatiseringsnivå vid fakturahantering?
Videolängd: En minut

Automatisk inköpsordermatchning

Alla era mottagna fakturor – e-fakturor, PDF-filer eller pappersfakturor – förs automatiskt in i systemet och kopplas till rätt leverantör. Matchning av kontrakt eller inköpsfakturor, godkännanden och konteringar görs sedan baserat på er företagsspecifika AP-process. Det gör det möjligt att flytta en stor majoritet av fakturorna till huvudboken automatiskt, helt utan manuellt arbete. 

AI för fakturor utan inköpsorder 

För fakturor som inte kan matchas med fakturaautomatisering kan artificiell intelligens ersätta manuell hantering. AI använder data såsom leverantör, kostnadsställe eller godkännare för matchning. Ovanpå det kommer AI med maskininlärning om ständigt tränar AI-algoritmen vilket gör att det fungerar ännu bättre nästa gång ni får en liknande faktura. Med tiden kommer det avsevärt minska ert behov av manuell behandling av fakturor.

Höjdpunkter från webbseminarium: AI för fakturaautomation med Snowfox och OpusCapita
Videolängd: Nio minuter

Är ert företag intresserad av fakturaautomatisering?

Lämna dina kontaktuppgifter så bjuder vi in er till en live-demo.

Läs mer om fakturaautomatisering