Siirry pääsisältöön

Eurooppa-normin mukaiset verkkolaskut

Eurooppa-normin mukaiset verkkolaskut ovat paitsi EU:n verkkolaskulain ja EN 16931 -standardin, myös mm. kansallisten säädösten, Peppolin, ja GDPR:n mukaisia.

Lainmukaisuus

Verkkolaskut Eurooppa-normin mukaisesti

Verkkolaskutuksen lainmukaisuus on otettava huomioon toimittiinpa missä maassa tahansa, ja kansallisissa säädöksissä on eroavaisuuksia. Toimittajille tämä tarkoittaa vaatimustenmukaisuuden varmistamista niissä maissa, joihin myydään. Hankintapuolella taas noudatetaan oman maan lainsäädäntöä.

Varmista lainmukaisuus

Prosessienmukaisuus

Sisäiset ja kumppanien prosessit

Vaikka kustomoitujen B2B-integraatioiden rakentaminen on mahdollista, suosittelemme käyttämään sähköisiä sanomastandardeja ja -formaatteja sekä operaattoriyhteyksissä avointa verkostoa. Näitä yhdistelemällä asiantuntijamme löytävät sinulle tarpeisiisi sopivan kokoonpanon.

Lue lisää operaattoriyhteyksistä

Eurooppa-normi tutuksi

Autamme täyttämään vaatimukset

Eurooppa-normin mukaiset verkkolaskut vaativat sekä operaattoriyhteydet että verkkolaskujen välityspalvelun, joka tukee lain vaatimia formaatteja ja prosessejanne läpinäkyvästi.

Kun valitsette operaattorin ja palveluntarjoajan samassa, vieläpä vuosikymmenten kokemuksella, voitte olla huoletta verkkolaskujenne lainmukaisuudesta.

Standardinmukaiset verkkolaskut arvonluojina

Vähemmän paperia, PDFiä ja käsityötä

Rakenteinen data mahdollistaa tehokkuutta, kuten datan jatkojalostamisen ja automaation.

Ei epäselvyyttä osapuolten välillä

Kun laskun sisältö on selvä ostajalle, myyjälle ja viranomaisille, ei virheitä jää korjattavaksi jälkikäteen.

Rakenteinen transaktioarkisto

Standardi tuo mukanaan jäsennellyn tavan arkistoida kaikki lähetetyt ja vastaanotetut sanomat.

Eurooppa-normin mukaiset verkkolaskut

EU:n verkkolaskudirektiivi

EU:n verkkolaskudirektiivi EN 2014/55 / ​​EU velvoittaa kaikki EU:n jäsenvaltioiden organisaatiot julkisesta yksityiseen sektoriin – yrityksen kokoon katsomatta – ottamaan huomioon EU:n verkkolaskulainsäädännön lähettäessään ja vastaanottaessaan laskuja.

Tehoa verkkolaskutukseen

Eurooppa-normi ei pelkästään velvoita ​​standardinmukaisuuteen. Se myös edistää verkkolaskutuksen yleistymistä ja vauhdittaa siirtymistä sähköisten laskujen käyttöön, vähentäen monimutkaisuutta ja oikeudellisia epäselvyyksiä kaikkialla EU:ssa.

Eurooppa-normin määritykset

Verkkolaskudirektiiviä täydentää eurooppalainen verkkolaskustandardi, EN16931 vuodelta 2017. Se määrittelee semanttisen tietomallin verkkolaskujen ydinelementeille. Määritykset koskevat julkisia ja yksityisiä organisaatioita laskuja lähetettäessä ja vastaanotettaessa, mutta se vaikuttaa myös liiketoimintaan yleisesti.

EU-standardin mukaiset verkkolaskut

Lailliset Eurooppa-normin mukaiset verkkolaskut sisältävät verkkolaskutusstandardissa määritellyt pakolliset tiedot. Jokaisella EU:n jäsenvaltiolla on kuitenkin ollut mahdollisuus panna säädös täytäntöön kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Laskun sisällön yhteensopivuus

Suosittelemme käyttämään aina uusimpia formaatteja. Ne ovat yhteensopivia yleisesti käytössä olevan semanttisen tietomallin kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Saumaton tietovirta

Strukturoitu, standardimuotoinen data mahdollistaa laskujen lähettämisen ja vastaanottamisen laajasti ilman epäselvyyksiä ja virheettömämmin. Lisäksi kyky käsitellä laskuja automaattisesti paranee. Näin lainmukaisuus luo kustannussäästöjä ja maksaa itsensä takaisin – ja ennen kaikkea tuo mielenrauhaa.

Miten Peppol ja Eurooppa-normi liittyvät toisiinsa?

Peppol ei varsinaisesti ole osa EN16931-standardia. Se on kuitenkin yksi vaihtoehtoinen, EU-standardin mukainen infrastruktuuri Eurooppa-normin noudattamiseksi. Peppol BIS 3 -muoto on EN-yhteensopiva UBL-verkkolaskujen kanssa.

Kansalliset eroavaisuudet

Peppol sisältää jäsennellyn tavan ylläpitää erilaisia ​​maakohtaisia sääntöjä samassa infrastruktuurissa. Peppolin hyödyntämisessä Eurooppa-normin mukaisissa verkkolaskuissa on kansallisia eroja. Tanska, Itävalta, Kroatia ja Suomi käyttävät Peppolia rinnakkain kansallisten malliensa kanssa. Sitä vastoin Ruotsissa, Norjassa, Puolassa, Alankomaissa, Kyproksella ja Saksassa Peppol on lain vaatima pääinfrastruktuuri ainakin B2G-laskutuksessa.

EU:n verkkolaskudirektiivi

EU:n verkkolaskudirektiivi EN 2014/55 / ​​EU velvoittaa kaikki EU:n jäsenvaltioiden organisaatiot julkisesta yksityiseen sektoriin – yrityksen kokoon katsomatta – ottamaan huomioon EU:n verkkolaskulainsäädännön lähettäessään ja vastaanottaessaan laskuja.

Tehoa verkkolaskutukseen

Eurooppa-normi ei pelkästään velvoita ​​standardinmukaisuuteen. Se myös edistää verkkolaskutuksen yleistymistä ja vauhdittaa siirtymistä sähköisten laskujen käyttöön, vähentäen monimutkaisuutta ja oikeudellisia epäselvyyksiä kaikkialla EU:ssa.

Eurooppa-normin määritykset

Verkkolaskudirektiiviä täydentää eurooppalainen verkkolaskustandardi, EN16931 vuodelta 2017. Se määrittelee semanttisen tietomallin verkkolaskujen ydinelementeille. Määritykset koskevat julkisia ja yksityisiä organisaatioita laskuja lähetettäessä ja vastaanotettaessa, mutta se vaikuttaa myös liiketoimintaan yleisesti.

EU-standardin mukaiset verkkolaskut

Lailliset Eurooppa-normin mukaiset verkkolaskut sisältävät verkkolaskutusstandardissa määritellyt pakolliset tiedot. Jokaisella EU:n jäsenvaltiolla on kuitenkin ollut mahdollisuus panna säädös täytäntöön kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Laskun sisällön yhteensopivuus

Suosittelemme käyttämään aina uusimpia formaatteja. Ne ovat yhteensopivia yleisesti käytössä olevan semanttisen tietomallin kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Saumaton tietovirta

Strukturoitu, standardimuotoinen data mahdollistaa laskujen lähettämisen ja vastaanottamisen laajasti ilman epäselvyyksiä ja virheettömämmin. Lisäksi kyky käsitellä laskuja automaattisesti paranee. Näin lainmukaisuus luo kustannussäästöjä ja maksaa itsensä takaisin – ja ennen kaikkea tuo mielenrauhaa.

Miten Peppol ja Eurooppa-normi liittyvät toisiinsa?

Peppol ei varsinaisesti ole osa EN16931-standardia. Se on kuitenkin yksi vaihtoehtoinen, EU-standardin mukainen infrastruktuuri Eurooppa-normin noudattamiseksi. Peppol BIS 3 -muoto on EN-yhteensopiva UBL-verkkolaskujen kanssa.

Kansalliset eroavaisuudet

Peppol sisältää jäsennellyn tavan ylläpitää erilaisia ​​maakohtaisia sääntöjä samassa infrastruktuurissa. Peppolin hyödyntämisessä Eurooppa-normin mukaisissa verkkolaskuissa on kansallisia eroja. Tanska, Itävalta, Kroatia ja Suomi käyttävät Peppolia rinnakkain kansallisten malliensa kanssa. Sitä vastoin Ruotsissa, Norjassa, Puolassa, Alankomaissa, Kyproksella ja Saksassa Peppol on lain vaatima pääinfrastruktuuri ainakin B2G-laskutuksessa.

Kuulostaako monimutkaiselta?

Ei huolta. Lähetät ja vastaanotat Eurooppa-normin mukaiset verkkolaskut helposti modernin verkkolaskupalvelun avulla.

Verkkolaskulait Pohjoismaissa

Eurooppa-normin mukaiset verkkolaskut voivat olla hieman erilaisia eri maissa. Kaikissa verkkolaskuformaateissa on kuitenkin yleisiä, pakollisia dataelementtejä, mikä mahdollistaa yhteensopivien laskujen muuntamisen sujuvasti formaatista toiseen. Esimerkiksi ALV-raportointiin vaaditaan aina laskunumero ja päivämäärä formaatista riippumatta.

Verkkolaskut Suomessa

Suomessa yrityksillä on oikeus vaatia ostolaskut verkkolaskulain mukaisesti, ja B2G-kaupassa verkkolaskutus on pakollista. Suomalaiset lainmukaiset verkkolaskuformaatit ovat TEappsXML 3.0 ja Finvoice 3.0.

Avaa PDF verkkolaskulaista

Verkkolaskut Ruotsissa

Ruotsalainen verkkolaskuformaatti Svefaktura on jäämässä pois käytöstä ja se on jo käytännössä isolta osin korvautunut Peppol-standardilla, eli Peppol Billing BIS 3 -muotoisilla verkkolaskuilla sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Tutustu Peppoliin

Verkkolaskut Norjassa

Norjalainen verkkolaskuformaatti EHF 3.0 on niinikään poistumassa käytöstä ja se vastaa nykyään Peppol-standardia eli Peppol Billing BIS 3 -muotoisia verkkolaskuja. Suuntaus Norjassa on vahvasti kohti laajaa Peppolin käyttöönottoa.

Tutustu Peppoliin

Verkkolaskulakien kansalliset erot liittyvät laskujen sisältöön (mitkä laskun elementit ovat pakollisia), eheyteen ja aitouteen (esim. sähköinen allekirjoitus, OVT ja liiketoiminnan valvonta) ja erityisesti arkistointiin (miten kauan tulee arkistoida, miten aitous varmistetaan, kenellä on pääsyoikeudet, jne.). Organisaatiosi käyttämän verkkolaskutuksen palveluntarjoajan on täytettävä kansalliset vaatimukset kussakin maassa, jossa myyt tai ostat.

OpusCapita Business Network käyttää erityisesti standardinmukaisuuteen kehitettyä teknologiaa, joka yhdessä tiimimme vuosikymmenten kokemuksen kanssa takaa lainmukaisuuden sekä kansallisesti että kansainvälisesti, erityisesti Pohjois-Euroopassa..

Lisää standardinmukaisuudesta