Hoppa till sidans innehåll

Kammarkollegiet skriver ramavtal med OpusCapita

19.04.2023

Kammarkollegiet har tecknat ett nytt ramavtal med OpusCapita om tjänster för elektroniskt utbyte av e-fakturor, e-beställningar och andra dokument i leverantörskedjan. Ramavtalet gäller avrop från ~600 statliga myndigheter, myndigheter, kommuner och landsting.

Avtalet gör OpusCapita till en av tre kontrakterade tjänsteleverantörer som Kammarkollegiet valt ut. Urvalet gjordes enligt strikta kriterier, som särskilt betonade möjligheten att leverera olika typer av elektroniska meddelanden via flera digitala kanaler. Med Peppol i kombination med andra leveranssätt, såsom internetbank och digitala brevlådor kan OpusCapitas erbjuda en komplett lösning för alla typer av kunder eller leverantörer till såväl kommuner, regioner eller myndigheter. I erbjudandet ingår OpusCapitas samtliga tjänster i allt från Peppol accesspunkt, Track & Trace-övervakning i realtid, arkivering till en online-portal för små leverantörer att uppfylla köparnas önskemål på 100% digitalisering.

Kammarkollegiets uppdrag att säkerställa bästa möjliga förutsättningar för svenska myndigheters upphandling av varor och tjänster stämmer väl överens med OpusCapitas ideologi. OpusCapita Business Network gör det möjligt för organisationer att bygga sitt elektroniska ekosystem för digital handel för att knyta ihop kund- och leverantörsreskontraprocesser med e-fakturor, till leveranskedjans order- och leveransprocesser. Dessutom är alla Business Network-tjänster 100% Peppol-kompatibla.

“Vi är stolta över att hjälpa Sveriges offentliga förvaltning att digitalisera sina ekonomi- och leveranskedjeprocesser, och detta avtal ligger i linje med vår strategi att utöka användningen av standarder och öppna nätverk, såsom Peppol. Vi ser mycket fram emot att inleda vårt samarbete med Kammarkollegiet, kommenterar Per Åberg, Head of Business Network Products på OpusCapita.”

For mer information

För mer information kontakta:

Martin Wärngård, Sales Executive & Kammarkollegiet avtalskontaktperson
martin.warngard@opuscapita.com
+46 76 106 43 09

Om Kammarkollegiet

Kammarkollegiet är en myndighet som täcker ett omfattande område med över 30 olika uppgifter från regeringen, främst inom området kvalificerad juridisk och ekonomisk expertis. De förvaltar över 170 miljarder kronor för mer än 400 kunder, och representerar även Allmänna arvsfonden.

Upphandlingsenheten ingår och förvaltar mer än 2000 unika ramavtal över 44 ramavtalsområden. Myndigheten ansvarar för att ramavtal ingås och förvaltas enligt uppställda krav och villkor.

Upptäck OpusCapitas Business Network-lösningar

Digitalisera alla era leveranskedjedokument

Utbyt ordrar, orderbekräftelser, leveransaviseringar och fakturor smidigt och i full överensstämmelse. Vi kopplar er till över 1 miljon affärspartners och ger full transparens.

Bli 100 % digitala nu