Hoppa till sidans innehåll

OpusCapita erhåller en ISO 27001-certifiering för informationssäkerhet

01.08.2023

OpusCapita har erhållit certifiering enligt den internationella standarden ISO 27001 för övergripande hantering av informationssäkerhet. Denna certifiering fungerar som en officiell bekräftelse på att vi tillämpar säkerhetsprinciper och systematiska metoder för att skydda våra system och processer. Utöver att vara en formell stämpel på vår förmåga att säkerställa säkerheten, fungerar certifieringen också som ett viktigt verktyg för att bibehålla en hög nivå av säkerhet.

ISO 27001 är en internationellt erkänd standard för att hantera informationssäkerhet. Den omfattar aktiviteter som att implementera ett system för informationssäkerhetshantering (ISMS) och etablera och upprätthålla en systematisk arbetsmetodik för säkerhet, från HR-aspekter såsom anställdas livscykel till systemfunktioner som sårbarhets- och åtkomsthantering. Viktigt är också att involvera och engagera både anställda och företagsledning när det gäller medvetenhet och förståelse för säkerhetsfrågor.

”Certifieringen är en officiell bekräftelse på att vi på OpusCapita tar säkerheten på allvar, att vi har de nödvändiga systemuppställningarna och att vi prioriterar en kultur och medvetenhet om cybersäkerhet,” säger Saara Lawson, Head of Security på OpusCapita.

ISO 27001-standarden är omfattande och delas upp i två huvuddelar. Den första delen handlar om riskhantering, engagemang från ledningen, internrevisioner, policys och riktlinjer. Den andra delen fastställer krav för system, fysiska platser och dess säkerhetsnivå, HR-aspekter från för-anställningskontroller till konfidentialitetsavtal, efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR), lagar och dokumentation. Uppfyllande av kraven granskas regelbundet för att säkerställa fortsatt efterlevnad.

OpusCapita är fullständigt förenliga med standarden och gör att hela vår organisation i alla länder är ISO 27001-kompatibel.

”Vi har ett ansvar gentemot våra kunder och oss själva internt att hålla en så hög nivå som möjligt när det gäller säkerhet. Så, det handlar inte bara om att ha denna officiella certifiering. Istället är det viktigt att vi arbetar för att utveckla våra system och metoder på ett systematiskt sätt, för att alltid kunna agera på bästa möjliga sätt vid eventuella säkerhetshot,” avslutar Lawson.

Om OpusCapita

OpusCapita är en framstående europeisk leverantör av elektronisk fakturering och utbyte av dokument inom leveranskedjan, fakturaautomatisering och inköpslösningar. Genom våra molnbaserade lösningar hjälper vi företag att effektivt hantera sina inköps-, leverantörskedje-, leverantörsreskontra- och kundreskontraprocesser. Detta leder till kostnadsbesparingar, bättre kontroll och stöd för företagstillväxt. Vi genomför årligen miljontals elektroniska transaktioner via vårt internationella nätverk med över 1 miljon organisationer. Med en historia som sträcker sig tillbaka till 1980-talet är vi en pålitlig partner. Besök gärna vår webbplats https://opuscapita.com/sv/om-opuscapita/ för att lära dig mer om oss.

Se även