Hoppa till sidans innehåll

Samarbete inom artificiell intelligens med Snowfox.AI

18.03.2022

OpusCapita och Snowfox.AI samarbetar för att förbättra fakturaautomation med hjälp av artificiell intelligens (AI).

Snowfox.AI och OpusCapita slår samman sina krafter i strävan efter att erbjuda den bästa möjliga lösningen för att automatisera fakturahantering för både inköpsorderrelaterade och icke-inköpsorderrelaterade fakturor.

Även om fakturaautomatisering och artificiell intelligens har diskuterats inom branschen i flera år, ser OpusCapita och Snowfox.AI att många företag fortfarande hanterar majoriteten av sina fakturor manuellt. Det kan finnas viss automatisering på plats, men dess användning är ofta begränsad till 10 – 20 % av de mottagna fakturorna, och kvaliteten på fakturadatan som erhålls från leverantörer är ofta lägre än önskat.

”Vi är mycket glada att samarbeta med OpusCapita och över att vi kan hjälpa våra gemensamma kunder att uppnå exceptionellt höga automationsnivåer”, säger Tuomas Haapsaari, Chief Growth Officer på Snowfox.AI.

Samarbetet gynnar leverantörsreskontra-teamet på två nivåer:

  1. För det första möjliggör OpusCapita Invoice Process Automation en betydande ökning av automationsnivån för fakturahanteringen, vilket gör det möjligt att automatiskt behandla upp till 85 % av de mottagna fakturorna. Tjänsten för fakturamottagning matar in maximalt (över 95 % av e-fakturorna) med elektronisk data i systemet för hantering av inköpsfakturor. Fakturor med inköpsorder eller kontrakt kan automatiskt matchas, och den mångsidiga regelbaserade automationen möjliggör att automatiseringen kan utökas för att täcka de flesta återkommande fakturor.
  2. För det andra, genom att integrera lösningen med Snowfox.AI:s artificiella intelligens, kan man särskilt hantera fakturor utan inköpsorder. Det ger en betydande förmåga att hantera fakturor som inte kan bearbetas baserat på automationsregler, genom att använda data som leverantör eller godkännare, och gradvis förbättra det ytterligare med maskininlärning.

Automationsnivån kan nå upp till 95 %

Tillsammans kommer de två integrerade lösningarna att markant minska behovet av manuell fakturahantering, matchning av inköpsorder och kontering. Redan nu kan de gemensamma kunderna för OpusCapita och Snowfox.AI höja sin automationsnivå upp till 95 % eller ännu högre. Samarbetet syftar till att erbjuda dessa fördelar till fler och fler företag på ett enkelt sätt och att ständigt hitta nya sätt att förbättra tjänsten ytterligare för våra gemensamma kunder och deras finans- och leverantörsreskontra-experter.

”Det är fantastiskt att få arbeta med Snowfox”, säger Heikki Pulli, säljchef på OpusCapita.

”Genom samarbetet kan vi ta våra kunders automatisering av inköpsfakturor till nästa nivå i Norden och Europa. Denna framtidsorienterade AP-automatiseringslösning frigör tid för ekonomiavdelningen som istället kan fokusera på kärnuppgifter som prognostisering, likviditetsstyrning, resultatprognoser och framtidsplanering”, summerar Pulli.

För mer information om fakturaautomatisering, besök: opuscapita.com/sv/fakturaautomatisering

För mer information om Snowfox.AI, besök: snowfox.ai/sv

Du kan också kontakta oss på: opuscapita.com/sv/kontakta-oss

Läs mer om…