Siirry pääsisältöön

OpusCapitalle ISO 27001 -tietoturvasertifikaatti

01.08.2023

OpusCapitalle on myönnetty kansainvälinen ISO 27001 -sertifikaatti. Se on standardi yleisestä tietoturvan hallinnasta. Sertifiointi on paitsi virallinen todiste systemaattisesta työstämme järjestelmien ja käytäntöjemme turvallisuuden varmistamiseksi, myös ennen kaikkea työkalu turvallisuuden säilyttämiseksi mahdollisimman korkealla tasolla.

ISO 27001 on auditoitava, kansainvälisesti tunnustettu spesifikaatio tietoturvan hallintaan. Siihen sisältyy mm. tietoturvan hallintajärjestelmän (Information Security Management System, ISMS) käyttöönotto, järjestelmällisen työskentelytavan luominen ja ylläpito HR:stä koko työntekijöiden elinkaaren ajalta aina järjestelmien tietoturvaan, kuten mahdollisiin haavoittuvuuksiin ja pääsynhallintaan. Sertifiointiin sisältyy tärkeänä osana myös työntekijöiden ja yrityksen johdon tietoisuuden ja sitoutumisen varmistaminen.

”Sertifiointi on virallinen osoitus siitä, että me OpusCapitalla otamme tietoturvallisuuden erittäin vakavasti, että meillä on tarvittavat järjestelmäkokonaisuudet ja että asetamme kyberturvallisuuskulttuurin ja -tietoisuuden etusijalle”, toteaa OpusCapitan Head of Security, Saara Lawson.

ISO 27001 -standardi on melko laaja, ja se koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen käsittelee riskienhallintaa, johdon sitoutumista, sisäisiä tarkastuksia, käytäntöjä ja ohjeita. Toisessa osassa asetetaan vaatimukset järjestelmille, fyysisille toimistoille ja niiden turvallisuustasolle. Lisäksi huomoidaan HR-näkökohdat työsuhteen alkamista edeltävästä läpikäynnistä luottamuksellisuussopimuksiin, sekä tietoturvan, GDPR:n, lakien ja ohjeistuksen noudattaminen. Vaatimusten noudattamista tarkastellaan säännöllisesti.

OpusCapita kuuluu täysin standardin piiriin. Se tarkoittaa, että yrityksemme ja toimintamme on kokonaisuudessaan, kaikissa maissa, ISO 27001 -standardin mukaista.

”Meillä on vastuu asiakkaitamme kohtaan ja sisäisesti itseämme kohtaan pitää tietoturvallisuus mahdollisimman korkealla tasolla. Kyse ei siis ole vain tämän virallisen sertifikaatin saamisesta. Sen sijaan on tärkeää, että pyrimme kehittämään järjestelmiämme ja käytäntöjämme systemaattisesti, jotta pystymme aina vastaamaan mahdollisiin turvallisuusuhkiin”, Lawson päättää.

OpusCapitasta

OpusCapita on yksi Euroopan johtavista verkkolaskutuksen, sanomanvälityksen, laskuautomaation ja hankinnan ratkaisujen tarjoajista. Pilvipohjaiset palvelumme auttavat organisaatioita tehostamaan hankinnan, tilaus-toimitusketjun sekä osto- ja myyntireskontran prosesseja. Läpinäkyvyys ja digitalisaatio mahdollistavat kasvun ja tuovat mittavia kustannussäästöjä. Välitämme vuosittain miljoonia sähköisiä sanomia kansainvälisen verkoston kautta, jossa on yli miljoona organisaatiota, ja toimintamme historia ulottuu 1980-luvulle asti. Lue OpusCapitasta lisää osoitteessa opuscapita.com/fi/meista

Lue myös