Hoppa till sidans innehåll

Fakturamottagning

Ta emot e-fakturor och skanna fakturor både från PDF-filer och papper i ett enda digitalt flöde. Vår fakturamottagningstjänst är en lösning för fakturamottagning som boostar er process för leverantörsreskontra.  

En allt-i-ett fakturamottagning

Vår fakturamottagningstjänst hjälper er ta emot, omvandla och validera alla era inköpsfakturor i ett och samma arbetsflödessystem – korrekt, effektivt, noggrant och i tid. 

En automatiserad lösning för fakturamottagning 

Ett flöde för alla mottagna fakturor

Behandla och arkivera alla era e-fakturor, PDF:er och pappersfakturor snabbt och korrekt i ert personifierade arbetsflödessystem.

Fler e-fakturor och färre PDF- och pappersfakturor

Dra nytta av högre effektivitet, noggrannhet och minskade kostnader genom att ta emot så många fakturor som möjligt som e-fakturor.

Fullständig synlighet i realtid

Ta emot leverantörsfakturor från alla era leverantörer i full enlighet och följ ert faktureringsflöde i realtid.

E-fakturor även från de minsta leverantörerna 

Med Supplier Onboarding kan ni ta emot e-fakturor från företag i alla storlekar. Till och med från de leverantörer som själva inte har något faktureringssystem – detta helt utan extra kostnad. 

Fakturamottagning för alla behov 

I enlighet med branschstandarder

Vår e-fakturamottagningstjänst uppfyller samtliga krav i enlighet med EU-standarden EN 16931, PEPPOL med flera.

Lär dig mer om detta

Driftskompatibilitet

Anslut till över 1 miljon affärspartners genom en enda anslutning via flera olika alternativ, inklusive PEPPOL.

Läs mer om hur vi kan sammankoppla er

Våra kunder rekommenderar oss 

Få in alla era fakturor i samma arbetsflöde 

Automatisk dataextraktion

Vår fakturamottagningstjänst extraherar och levererar oavbrutet er fakturadata via SFTP till ert faktureringsflödessystem (eller liknande flöde). Förhandshantering, skanning, extraktion av fakturadata och validering sker helt automatiskt. Fakturorna visualiseras sedan som PDF-filer. 

Fakturamottagningstjänsten körs dygnet runt, veckans alla dagar och tider. E-fakturorna hanteras omedelbart och vi garanterar alltid en ledtid på 24 timmar* för PDF-filer. (*kom ihåg att begära en specifikation). Utöver det garanterar vi alltid hög kvalitet med 100 % korrekthet för e-fakturor och upp till 99,5 % för PDF-filer.

Många olika format fungerar

Fakturadata kan levereras till ert arbetsflöde via flera format, exempelvis via: 

  1. PEPPOL BIS 5A Billing Version 3.0 
  2. TEappsXML 3.0 
  3. Finvoice 3.0
  4. Svefaktura BIS 5A 3.0 
  5. EHF 3.0.x

Ta emot i vilket elektroniskt format som helst

OpusCapita tar hand om formatering, dirigering och hantering av era e-fakturor 24 timmar om dygnet under alla veckans dagar. Vi hanterar fakturor, räntefakturor, kreditnotor och erbjuder support för de flesta bilagorna. Om en e-faktura exempelvis saknar en bild kommer vår tjänst automatiskt skapa en visualisering för den. 

Alla kanaler i ett och samma flöde

OpusCapitas Invoice Receiving-tjänst kommer med en omfattande driftskompatibilitet som möjliggör mottagande från alla möjliga avsändare. 

Vid dirigeringen används adressinformationen i varje e-faktura. Som standard stödjer vi de vanligaste branschformaten: PEPPOL, GLN (Global Location Number av GS1), DUNS (av Duns & Bradstreet), VAT-nummer, ISO6523 ID (eller OVT-nummer). Övriga format kan läggas till som specifika anpassningar.

Automatiserad datautvinning från PDF-filer

Det går att ta emot fakturor som e-postbilagor på två olika sätt. 

Traditionella PDF-filer tas emot och behandlas digitalt genom en inbyggd optisk teckenigenkänning (OCR).  Fakturadatan från fakturabilden behandlas på samma sätt som vid en skanning av en pappersfaktura. Tjänsten behandlar även datan i såväl header som footer och de övriga raderna med hög tillförlitlighet. 

Användning av strukturerade PDF-filer gör det möjligt att extrahera fakturadata från det strukturerade dataskiktet vilket i sin tur leder till högre precision.

Validering av fakturadata

Tjänsten inkluderar även kundvalidering vilken baseras på e-postadressen, skräppostfiltret och felrapportering till avsändaren. Vi kan även leverera felrapporteringen, lägga till e-post innehållet i fakturan eller skicka den ursprungliga PDF-filen direkt till er.  

Innan datan når ert arbetsflödessystem validerar vi också all insamlad fakturadata för att försäkra att den är korrekt.

Pappersfakturor hamnar i samma flöde

Ni kanske fortfarande får vissa av era fakturor i pappersform. Med OpusCapita Invoice Receiving kan ni enkelt överföra dessa till samma format och skicka dem till ert arbetsflödessystem. 

Skanning av fakturor

Pappersfakturor skickas till ert postfack på en plats för fakturaskanning där det sedan skannas med högkapacitets -skannar och på så vis omvandlas till PDF-bilder. 

Optisk teckenigenkänning (OCR)

De skannade fakturorna digitaliseras, på liknande sätt som traditionella PDF-fakturor, med inbyggd optisk teckenigenkänning (OCR). 

Efter att fakturorna digitaliserats återvinns kuvertet och pappersfakturorna lagras där skanningen sker, antingen kortvarigt men om så önskas även långvarigt utefter era önskemål.

Automatisk dataextraktion

Vår fakturamottagningstjänst extraherar och levererar oavbrutet er fakturadata via SFTP till ert faktureringsflödessystem (eller liknande flöde). Förhandshantering, skanning, extraktion av fakturadata och validering sker helt automatiskt. Fakturorna visualiseras sedan som PDF-filer. 

Fakturamottagningstjänsten körs dygnet runt, veckans alla dagar och tider. E-fakturorna hanteras omedelbart och vi garanterar alltid en ledtid på 24 timmar* för PDF-filer. (*kom ihåg att begära en specifikation). Utöver det garanterar vi alltid hög kvalitet med 100 % korrekthet för e-fakturor och upp till 99,5 % för PDF-filer.

Många olika format fungerar

Fakturadata kan levereras till ert arbetsflöde via flera format, exempelvis via: 

  1. PEPPOL BIS 5A Billing Version 3.0 
  2. TEappsXML 3.0 
  3. Finvoice 3.0
  4. Svefaktura BIS 5A 3.0 
  5. EHF 3.0.x

Ta emot i vilket elektroniskt format som helst

OpusCapita tar hand om formatering, dirigering och hantering av era e-fakturor 24 timmar om dygnet under alla veckans dagar. Vi hanterar fakturor, räntefakturor, kreditnotor och erbjuder support för de flesta bilagorna. Om en e-faktura exempelvis saknar en bild kommer vår tjänst automatiskt skapa en visualisering för den. 

Alla kanaler i ett och samma flöde

OpusCapitas Invoice Receiving-tjänst kommer med en omfattande driftskompatibilitet som möjliggör mottagande från alla möjliga avsändare. 

Vid dirigeringen används adressinformationen i varje e-faktura. Som standard stödjer vi de vanligaste branschformaten: PEPPOL, GLN (Global Location Number av GS1), DUNS (av Duns & Bradstreet), VAT-nummer, ISO6523 ID (eller OVT-nummer). Övriga format kan läggas till som specifika anpassningar.

Automatiserad datautvinning från PDF-filer

Det går att ta emot fakturor som e-postbilagor på två olika sätt. 

Traditionella PDF-filer tas emot och behandlas digitalt genom en inbyggd optisk teckenigenkänning (OCR).  Fakturadatan från fakturabilden behandlas på samma sätt som vid en skanning av en pappersfaktura. Tjänsten behandlar även datan i såväl header som footer och de övriga raderna med hög tillförlitlighet. 

Användning av strukturerade PDF-filer gör det möjligt att extrahera fakturadata från det strukturerade dataskiktet vilket i sin tur leder till högre precision.

Validering av fakturadata

Tjänsten inkluderar även kundvalidering vilken baseras på e-postadressen, skräppostfiltret och felrapportering till avsändaren. Vi kan även leverera felrapporteringen, lägga till e-post innehållet i fakturan eller skicka den ursprungliga PDF-filen direkt till er.  

Innan datan når ert arbetsflödessystem validerar vi också all insamlad fakturadata för att försäkra att den är korrekt.

Pappersfakturor hamnar i samma flöde

Ni kanske fortfarande får vissa av era fakturor i pappersform. Med OpusCapita Invoice Receiving kan ni enkelt överföra dessa till samma format och skicka dem till ert arbetsflödessystem. 

Skanning av fakturor

Pappersfakturor skickas till ert postfack på en plats för fakturaskanning där det sedan skannas med högkapacitets -skannar och på så vis omvandlas till PDF-bilder. 

Optisk teckenigenkänning (OCR)

De skannade fakturorna digitaliseras, på liknande sätt som traditionella PDF-fakturor, med inbyggd optisk teckenigenkänning (OCR). 

Efter att fakturorna digitaliserats återvinns kuvertet och pappersfakturorna lagras där skanningen sker, antingen kortvarigt men om så önskas även långvarigt utefter era önskemål.

Vill du veta mer om fakturamottagning? 

Lämna dina kontaktuppgifter nedan så bjuder vi in er att titta på en live-demo där vi går igenom vår tjänst ännu mer detaljrikt! 

Läs mer om fakturamottagning