Hoppa till sidans innehåll
OpusCapita digital supply chain

Framtidens molnbaserade system för EDI-meddelanden är här


En transformativ resa till en banbrytande affärsnätverksplattform

Efter nästan fyra årtionden är det dags att säga farväl till OpusCapitas traditionella system. De senaste tre åren har vi investerat i utvecklingen av vårt nya molnbaserade system för EDI-meddelanden och e-fakturering. Det innebär en övergång till en ny era av sömlös, digital kommunikation när det gäller processer som Purchase-to-Pay (P2P) och Order-to-Cash (O2C)

Nu föds framtiden – säg adjö till traditionella system

För några år sedan påbörjade vi projektet med en ordentlig genomlysning av vilka krav som i framtiden kommer att ställas av våra kunder när det gäller utbyte av affärsdata. Samtidigt ville vi positionera oss som en aktör att räkna med, även på lång sikt. Det innebar att vi behövde bygga om våra system från grunden, även om det först verkade utmanande och arbetskrävande.

Beslutet att skapa något nytt bottnade framförallt i vårt dåvarande beroende av äldre teknik. Den funktionalitet vi ville kunna erbjuda krävde moderna tekniklösningar, kostnadseffektivitet, skalbarhet, flexibilitet, säkerhet och goda möjligheter till support. Vår fokus var på att erbjuda våra kunder lösningar för självbetjäning, transparens och kontroll, uppföljning i realtid, och avancerade rapporteringslösningar.

Våra kunder förväntar sig inte bara moderna tekniska lösningar utan också kostnadseffektivitet och flexibilitet som ger framtidssäkring. Ett exempel är e-fakturering där det behövs anpassningar för att möta lokala lagar och standarder.

Vårt mål var att skapa en plattform som vi kan bygga på långt in i framtiden. Därför strävade vi efter att uppnå det allra bästa som går att bygga med dagens teknik.

Pånyttfödelse genom utmaningar: Återuppbyggnaden

Så började vi resan. Vi utvärderade noga våra önskemål och målade upp vår vision. Efter noggrant övervägande valde vi WebMethods från Software AG som plattform. Den är idealisk för våra behov, har ett grundmurat gott rykte och har hyllats av branschanalytiker.

Att välja rätt plattform för att dra nytta av molnbaserade möjligheter

Per Åberg

I den här plattformen kunde vi skapa ett kanoniskt flöde som följer branschstandarden för EDI och automatiskt mappar data korrekt. Dessutom fick vi tillgång till sömlös integration till andra system och datakommunikationsprotokoll. Genom att nyttja den här plattformen kan vi erbjuda realtidsövervakning av transaktioner och uppnå den skalbarhet vi vill kunna erbjuda.

För att optimera skalbarhet och effektivitet valde vi att drifta lösningen i MS Azures molnlösning. Att uppnå en hög nivå av IT-säkerhet och integritetsskydd var lika viktigt, och när vi byggde den nya lösningen såg vi noga till att den följer ITIL-standarden för kundtjänst och ISO27001 för IT-säkerhet, så att vi har en gedigen grund att bygga på i framtiden.

Banbrytande teknik och branschstandarder

Vår nya plattform är baserad på en mycket uppskattad branschstandard av toppklass och den allra senaste tekniken. Den erbjuder robust säkerhet och snabb skalbarhet och gör att din meddelandetjänst integreras helt sömlöst på ett enkelt och organiserat vis.

Kundcentrerade lösningar: Farmtidssäkrade och kostnadseffektiva

Per Åberg

Tack vare innovativ teknik har vårt Business Network nu mycket god kapacitet när det gäller identifiering, konvertering och leverans av dina fakturor och olika inköpsrelaterade meddelanden i enlighet med gällande branschstandarder och kommunikationsprotokoll. Det ger dig en lösning som är snabb, kostnadseffektiv, ger god kvalitet och en mycket angenäm användarupplevelse.

Vårt Business Network är på väg att utvecklas till ett ”nätverk av nätverk” – ett ekosystem för handel som underlättar för samtliga inblandade parter. Den här utvecklingen ger er full transparens i realtid och möjlighet till insiktsdrivet beslutsfattande och samarbete mellan partners som ytterligare bidrar till nytta och användbarhet.

Klivet in i framtiden – De sista kundmigreringarna och spännande nya möjligheter

De sista stegen i migreringen av kunder till vår nya plattform pågår just nu, och när vi närmar oss slutet av Q1 2024 förbereder vi oss på att släcka ned det gamla systemet och ta det sista steget in i framtiden.

När vi avslutar migreringen av våra kunder till den nya, innovativa plattformen, innebär det att vi helt går ifrån från våra äldre system. Vi ser fram emot de nya möjligheter och det större värde som vårt molnbaserade system för EDI-meddelanden ger både kunder och samarbetspartners.

See also