Siirry pääsisältöön
OC-PeopleForCovers-1200x628-PeppolOrders

Peppol-tilaukset Suomessa yleistyvät – oletko valmis valtion vaatimukseen?


Valtio vaatii Peppol-tilaussanomien käyttöönottoa kaikilta toimittajiltaan 1.4.2024 alkaen. Vaatimuksen myötä Peppol-tilaukset Suomessa tulevat yleistymään myös yritysten välisessä sanomanvälityksessä, joten nyt on oivallinen hetki tarkastella oman tilaus-toimitusprosessin valmiuksia.

Peppol on kansainväliseen sanomanvälitykseen luotu verkosto ja standardi, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa ja selkeyttää hankintasanomien välitystä sekä B2G- että B2B-sektoreilla.

Monipuolisen standardin kautta organisaatiot voivat lähettää ja vastaanottaa verkkolaskuja, tilauksia, tilaus- ja toimitusvahvistuksia, laskusanomia, katalogitietoja sekä tulevaisuudessa myös logistiikan sanomia. Euroopassa Peppol-verkostoon kuuluu jo yli 100 000 organisaatiota ja yli 500 palveluntarjoajaa. EU ajaakin voimakkaasti Peppol-verkoston käyttöä paitsi Euroopassa myös kansainvälisesti.

Valtio vaatii Peppol-tilaussanomien käyttöönottoa kaikilta toimittajiltaan 1.4.2024 alkaen

Suomessa Peppolia on jo käytetty varsin laajalti verkkolaskutuksessa, mutta standardin käytössä tullaan näkemään pian merkittävä nousu, sillä valtio alkaa vaatia Peppol-liiketoiminta-asiakirjoja, alkaen tilauksista, kaikilta toimittajiltaan 1.4.2024 lähtien. Muutos koskee kaikkia valtion organisaatioita, joskin Puolustusvoimissa aikataulu on hieman myöhäisempi.

Peppol-tilausten käyttöönotolla halutaan paitsi tehostaa julkisia hankintoja myös kannustaa Peppolin laajempaa käyttöönottoa Suomessa. Yhtymäkohtia voidaan vetää sähköiseen laskutukseen, joka yleistyi vauhdikkaasti Suomessa verkkolaskuvaatimuksen myötä. Nyt sähköinen laskutus on arkipäivää Suomessa, ja verkkolaskutusaste on merkittävästi korkeampi sekä organisaatioiden väliset käytännöt huomattavasti yhtenäisemmät kuin esimerkiksi Ruotsissa.

Peppo-tilaukset Suomessa tulevat yleistymään laajemminkin valtion Peppol-tilausten vaatimusten myötä. Monet kunnat ja sotealueet ovat jo mukana Peppol-verkostossa, ja sen käyttö kasvaa myös yritysten välisessä sanomanvälityksessä. Nyt onkin oivallinen aika tarkastella oman organisaation tilaus-toimitusketjun tehokkuutta ja harkita Peppolin käyttöönottoa, vaikkei olisikaan valtion toimittaja.

Peppol-verkoston hyödyt kasvavat sitä mukaa, mitä enemmän yrityksiä ja markkinoita siihen liittyy. Etenkin kansainvälisille yhtiöille sekä useammassa maassa toimittaja- ja asiakasverkostoja ylläpitäville yrityksille Peppolin käytön laajeneminen on suuri mahdollisuus.

OpusCapita hankintasanomat - sanomanvälitysprosessi

Ota kaikki hyödyt irti Peppol-tilausten käyttöönotosta

Valtion Peppol-tilausten vaatimukseen kannattaa reagoida ajoissa. Samalla on hyvä miettiä, mitä uusi standardi voi mahdollistaa omassa organisaatiossa.

Peppol-verkostoon liittyminen kannattaa suunnitella strategisesti, ei pelkästään valtion vaatimukset täyttääkseen: Miten Peppol voi auttaa sähköisen kaupankäynnin tehostamisessa ja automatisoinnissa? Kuinka sanomanvälitys integroidaan saumattomasti toiminnanohjausjärjestelmään ja miten tietoa voi hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti?

Peppolin käyttäminen sanomanvälityksessä tarjoaa yrityksille monenlaisia hyötyjä. Kun käytössä on yksi standardiyhteys kaikkiin asiakkaisiin ja toimittajiin, kustannukset laskevat, virheiden määrä vähenee, ylläpito helpottuu ja läpinäkyvyys kasvaa. Peppolin käyttäminen tehostaa myös uusien yhteyksien luomista, sillä jokaista yhteyttä ei tarvitse rakentaa käsin vaihtelevien vaatimusten takia. Perinteiseen EDI-sanomanvälitykseen verrattuna Peppol on kustannustehokas vaihtoehto myös pienille toimijoille.

Peppol-verkostoon liittyminen on helppoa, ja oikean yhteistyökumppanin valinta sujuvoittaa prosessia ja auttaa ottamaan kaikki hyödyt irti Peppolin käyttöönotosta. Me OpusCapitalla olemme olleet mukana Peppolin kehityksessä jo vuodesta 2010. Osallistumme aktiivisesti kansainvälisen OnePeppol-yhteisön toimintaan, eli olemme aina ajan hermolla standardin mahdollisuuksista ja kehityssuunnista.

Jos olet jo OpusCapitan asiakas, on Peppolin käyttöönotto helppoa. Portaalimme kautta myös asiakkaidemme pienet toimittajat, joilla ei ole omaa toiminnanohjausjärjestelmää, voivat vastaanottaa tilaukset ja lähettää verkkolaskut Peppol-standardin mukaisesti.

Jos taas et ole vielä asiakkaamme, mutta haluat tutustua Peppol-tilausten mahdollisuuksiin sekä tilaus-toimitusketjun digitalisoimisen hyötyihin, autamme mielellämme löytämään sinulle sopivimman ratkaisun.

Connect to your trading partners internationally via Peppol Access Points like OpusCapita.

See also